מכון "אפיקי מים"

ספרי הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט"א ראש בית ההוראה

על סדר השולחן ערוך:

ספר אבני שהם הלכות נדה וטבילה
יורה דעה סימנים קפג-ר

ספר משנת היחוד הלכות יחוד
אבן העזר סימן כב

ספר מנוחה שלמה הלכות שבת
או"ח סימנים רנג, רנז-רנח, שיח, שיט-שכא

נושאים שונים בהלכה:

ספר בית חתנים
הלכות חופה וקידושין

ספר כיבוד הורים
הלכות כיבוד אב ואם

ספר רבית לאור ההלכה
הלכות ריבית ועיסקא

סדרת ספרי הקיצורים "אפיקי מים":

ספר אפיקי מים
קיצור הלכות חופה וקידושין

ספר אפיקי מים
קיצור הלכות טהרה נדה וטבילה

ספר אפיקי מים
קיצור הלכות יחוד

ספר אפיקי מים
קיצור הלכות ריבית ועיסקא

ספרי הגות ומחשבה:

הגדה של פסח
כולל הלכות ליל הסדר, ב' כרכים

ספר אדני הבית
בענייני שלום בית וחינוך ילדים

כנסים הלכתיים רפואיים שנערכו על ידי בית ההוראה

בית הוראה 'אפיקי מים' בראשות הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט"א
נוסד בשנת תשס"ז בשכונת רמות בירושלים.
כיום משיבים מטעם בית ההוראה למעלה מ 300 רבנים, בכ -100 ערים ברחבי הארץ והעולם

שעות פעילות המשרד

ימים א'-ה' :     09:00-17:00

ו' וערבי חג :    סגור

Ⓒ 2019 - All Rights Are Reserved

Verified by MonsterInsights