תקנון האתר

סקירה כללית:

אתר בית ההוראה אפיקי מים (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט המנגיש מידע הלכתי רפואי בעיקר בנושאי טהרת המשפחה, אך לא רק. באתר מופיעה רשימה המתעדכנת על בסיס קבוע, של רבנים המשיבים מטעם בית ההוראה בכל רחבי הארץ, וכן מידע כללי אודות כתובות ומספרי טלפון של בודקות טהרה (שאינם מטעם בית ההוראה, אלא הומלצו לנו על ידי אנשי מקצוע ורבנים). בנוסף, האתר מנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל ובעולם, המאפשר רכישת ספרים ו/או קבצי וידאו לצפייה. האתר הינו בבעלות ע"ר "אפיקי מים נפשי תערוג" שמספרה 580694826 (להלן: "אפיקי מים").

כל המבצע פעולה באתר (להלן: "משתתף"), מצהיר ומתחייב בפעולתו זו כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. "פעולה באתר" משמעה – כל הרשמה לאתר, כל השתתפות במבצע או פעילות שתתנהל באתר על כל שלוחותיו, כל פעולת רכישת מוצר או שירות המוצע באתר, וכן כל הסתמכות על מאגרי המידע השונים המופיעים באתר.

רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 שנים ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל), אשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת ואשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות וקבילות ע"י הבנקים בישראל.

דיוור פרסומי והודעות:​

כל משתתף או משתמש באתר המוסר את פרטיו למפעילי האתר במהלך רכישה, או כל אינטראקציה אחרת מול מפעילי האתר, נותן בזאת את הסכמתו המפורשת לקבלת דברי פרסומת מאפיקי מים, כמשמעות הסכמה זו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 (חוק הספאם).

דברי הפרסומת ישלחו אל פרטי הקשר שמסרת במהלך הרכישה או הקשר מול נציגי האתר. בכל עת תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע לנו על סירוב לקבלת דברי פרסומת, על-ידי משלוח הודעת סירוב, או באמצעות לינק לביטול ההרשמה שיופיע בתחתית כל הודעה שתישלח דרכנו. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בהודעות הפרסומת שישלחו אליך.

פרטיות ושמירת מידע:

אנו מכבדים את פרטיותך בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות של האתר מפרטת את המידע שאנו אוספים ואת השימושים שנעשה בו והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר.

בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, כתובת ומיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אשראי לתשלום. הפרטים אשר יימסרו באמצעות האתר (למעט נתוני כרטיס האשראי) יישמרו על-ידי אפיקי מים, וייעשה בהם שימוש בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות שלנו, המפורסמים באתר ומהווים חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעליו ו/או למפעיליו.

מידע נוסף תוכל לראות בעמוד מדיניות הפרטיות שלנו.

הזמנות וחיובים:

כל הזמנה שמבוצעת באתר טעונה אישור של חברתנו טרם קליטתה הסופית כהזמנה, החברה רשאית לבטל מכירה עקב טעות במחיר. במקרה של טעות החברה תפנה לצרכן לתשלום ההפרש ו/או ביטול ההזמנה.

בכל המבצעים המופיעים באתר זיווג המוצרים שבמבצע ו/או שבהנחה יבוצע תמיד על המוצר הזול מבין כלל המוצרים שירכשו ע"י הלקוח.

המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.

מכיון שמלאי הספרים אינו מתעדכן באתר באופן מיידי, במידה והזמנתם ספר והתברר שהוא אינו קיים במלאי, ניצור איתכם קשר טלפוני על מנת לבצע החזר מלא בתוך 1-2 ימי עסקים.

אפיקי מים לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

אפיקי מים לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

אפיקי מים שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או חלקים ממנו, ו/או לבטל פעילות מסוימת באתר ו/או לבטל מכירה – הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל: אם גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת אפיקי מים ו/או מפעילי האתר יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל כל גורם שהינו בגדר כח עליון יימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית אפיקי מים להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

במקרה של טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית אפיקי מים, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

תקנון משלוחים:

בעקבות תקלות רבות בשירות המשלוחים של דואר ישראל, אנו לא מספקים הזמנות באמצעות דואר רשום כלל. ההזמנות יישלחו באחד משני הדרכים הבאות בלבד: משלוח לנקודות איסוף ברחבי הארץ, או משלוח עם שליח עד הבית.

פרק הזמן המשוער לאספקת ההזמנות הינו 7 ימי עסקים, ולא יאוחר מ 14 ימי עסקים.

ביטול עסקאות:

בהתאם לחוק, אנו מאפשרים החזרת מוצרים שנרכשו, תוך 14 ימי עסקים לרכישתם. כדי להיות זכאי להחזרה, המוצר חייב להיות ללא שימוש, באותו מצב שבו קיבלת אותו ובאריזה המקורית.

  • במידה וביטול העיסקה נעשה בטרם שליחת הספר לנקודת האיסוף/ ע"י שליח, תוכלו לקבל זיכוי מלא על העיסקה בניכוי עמלת הסליקה בלבד.
  • במידה וביטול העיסקה נעשה לאחר שליחת הספר לנקודת האיסוף/ ע"י שליח, תצטרכו קודם לשלוח אלינו את המוצר (בעצמכם או באמצעות שליח), ולאחר שהמוצר יתקבל אצלנו תקבלו תמורתו זיכוי מלא בניכוי עמלת הסליקה ועמלת המשלוח. תיתכן אפשרות להבאת המוצר לאחת מנקודות ההפצה שלנו, בתיאום מראש מול המשרד בלבד.

 

לא יינתנו החזרים כספיים במקרים הבאים:

  1. אם עברו 14 יום מאז קבלת המוצר על ידכם.
  2. אם נעשה במוצר שימוש ו/או שהוא לא הוחזר במצבו המקורי ו/או שהוא פגום מסיבה שאינה תחת אחריותנו.
  3. המוצר שנרכש הינו מוצר דיגיטלי (כדוגמת קבצי וידאו לצפייה וכדו').

על מנת לבטל עסקה יש לפנות למשרדנו לפי פרטי ההתקשרות המופיעים מטה.

במידה ובקשת ההחזר עומדת בתנאים הנ"ל ההחזר יעובד תוך מספר ימים לאמצעי התשלום בו שילמת על הרכישה.

בכל מקרה של שאלה או בירור בנוגע לרכישה, משלוח או ביטול עיסקה, יש לפנות למשרד באמצעות הטלפון או הדוא"ל הרשומים מטה.

פרטי התקשרות, כתובת ושעות מענה:

שם העמותה: אפיקי מים נפשי תערוג, ע"ר 580694826

כתובת העמותה: רחוב שלום סיון 14/4, ירושלים. מיקוד: 9727615

טלפון ליצירת קשר: 02-571-2010 שלוחה 0

פקס: 02-966-7038

כתובת דוא"ל: office@afikey-mayim.co.il

שעות המענה הטלפוני במשרדי העמותה הינו בימים א-ה בין השעות 10:00 בבוקר ל 16:00 אחה"צ.

שינויים בתקנון האתר:

אפיקי מים שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מעת לעת.

תקנון האתר עודכן לאחרונה בתאריך: ט' חשון התשפ"ד 24/10/2023

בית הוראה 'אפיקי מים' בראשות הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט"א
נוסד בשנת תשס"ז בשכונת רמות בירושלים.
כיום משיבים מטעם בית ההוראה למעלה מ 300 רבנים, בכ -100 ערים ברחבי הארץ והעולם

שעות פעילות המשרד

ימים א'-ה' :     09:00-17:00

ו' וערבי חג :    סגור

Ⓒ 2019 - All Rights Are Reserved

Verified by MonsterInsights